Mądrość tłumu

1226

Twierdzenie, że „tłum”, czyli duża liczba niezależnych podmiotów podejmujących decyzje, może dokonywać najlepszej wspólnej oceny, gdy istnieje wiele różnych opinii i źródeł informacji, dzięki czemu podejścia subiektywne anulują się wzajemnie, zamiast się wzmacniać. W przypadku rynków finansowych „tłum” to giełda, a jej przejaw to hipoteza rynku efektywnego. Termin „mądrość tłumu” to gra słów pochodząca z klasycznej pozycji w zakresie finansów Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds (1852) pióra Charlesa MacKaya, który badał zachowania związane z obsesją inwestowania.

Mądrość tłumu