Mechanizmy zabezpieczające

1167

Mechanizmy zabezpieczające – Hedge

Strategia z zakresu zarządzania ryzykiem, która ma na celu zmniejszanie niekorzystnych ruchów wartości/przepływów finansowych danych aktywów, zobowiązań finansowych lub umownych, a także zaplanowanych transakcji z powodu zmian cen, stóp procentowych, ryzyka kredytowego lub kursów walutowych. Kluczowym elementem większości zabezpieczeń jest proces równoważenia „kojarzenia w pary”. Papier narażony na wahania cenowe jest zabezpieczany innym instrumentem, którego wahania mają przeciwny kierunek. Popularność mechanizmów zabezpieczających wynika zarówno z większej zmienności cen rynkowych, jak i ze zwiększonej dostępności instrumentów finansowych (zwłaszcza instrumentów pochodnych), które mogą być wykorzystane jako instrument zabezpieczający. Mechanizmy zabezpieczające mogą być tworzone albo przez wykorzystanie różnych instrumentów lub ze z góry określonym celem stworzenia zabezpieczenia naturalnego lub ekonomicznego. Poniżej kilka przykładów powszechnie spotykanych transakcji wykorzystujących mechanizm zabezpieczający. Mechanizmy zabezpieczające występują w różnych typach i odmianach (patrz www.newrisk.ifc.ch). Niezależnie od samego mechanizmu występują tutaj koszty, które można traktować jako rodzaj „składki ubezpieczeniowej”. Należy do nich zaliczyć:

  • czas i wysiłek zarządu/kadry włożony w zorganizowanie i przeprowadzenie procesu,
  • koszty finansowe, takie jak konto zabezpieczające marżę lub opcję premii,
  • utraconą szansę zwiększenia zysku, w razie gdyby kierunek zmian okazał się korzystny
  • stosowanie mechanizmów zabezpieczających może, nawet niechcący, okazać się spekulacją.

Transakcje wykorzystujące mechanizm zabezpieczający

mechanizm zabezpieczający

Mechanizmy zabezpieczające