Model Blacka-Scholesa wyceny opcji

2357

Model Blacka-Scholesa

Popularna formuła wyceny wartości opcji. Model ten opiera się na kilku upraszczających założeniach i wymaga oszacowania zmienności przedmiotu („instrument bazowy”) będącego w obrocie. Równanie dla opcji kupna jest następujące:

Model Blacka-Scholesa wyceny opcji

Jeśli nas przeraża złożoność matematycznego modelu, warto zwrócić uwagę na logikę zdrowego rozsądku, która stoi za tymi wszystkimi skomplikowanymi liczbami

czynnik - Wpływ na wartość opcji

Opracowanie tego „magicznego” modelu w  1973 roku w  zasadniczy sposób wpłynęło na rozwój rynku instrumentów pochodnych. Chociaż pierwotnie został on stworzony dla opcji notowanych, może być również zastosowany dla pozagiełdowych opcji i dla opcji pozafinansowych. Formuła została opracowana przez Fischera Blacka, Myrona Scholesa i  Roberta Mertona. Ci dwaj ostatni otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Chociaż to Black jako pierwszy opracował tę formułę, zmarł w 1995 roku i nie doczekał się nagrody, ponieważ nie jest ona przyznawana pośmiertnie.