Angażowanie aktywów

941

Angażowanie aktywów (żargon)

„Zmuszanie” aktywów do „cięższej pracy” poprzez ich bardziej intensywną eksploatację. Pozwala to na zwiększenie efektywności produkcji, a co za tym idzie, zysków. Przykładem może być zwiększenie liczby zmian lub realizacja zleceń w  ramach podwykonawstwa. Angażowanie aktywów ma odzwierciedlenie w wyższym wskaźniku rotacji aktywów. Angażowanie aktywów jest powszechnie stosowaną taktyką uzdrawiania firmy