Modne akcje

1043

Modne akcje (żargon)

Akcje spółek bę- dących w centrum uwagi rynku ze względu na podekscytowanie ich technologią, perspektywami na przyszłość, modelem działalności lub prestiżowymi transakcjami, takimi jak przejęcia. Określenie to jest łagodnie pejoratywne i niesie ze sobą konotacje spekulacyjnego lub zbiorowego instynktu stadnego, któremu przeciwstawia się beznamiętny pogląd oparty na analizie fundamentalnej. Mimo to kapitał ciągle stara się rozpoznać nowatorów, ponieważ „bycie pionierem” przynosi wielkie korzyści. Wystarczy wspomnieć o powodzeniu pierwszych inwestorów spółki Microsoft, E-bay czy Google. Sceptycy postrzegają to jako doraźność, chwilową popularność i  wskazują na szum wokół, a następnie weryfikację technologicznej bańki spekulacyjnej w latach 1998–2001.

Modne akcje