Metoda uśredniania ceny

1397

Metoda inwestycyjna dla inwestorów indywidualnych, która utrzymuje ich na rynku niezależnie od wyników rynku w jakimkolwiek okresie. W ten sposób zachęca się do bardziej zdyscyplinowanego i regularnego oszczędzania. Pieniądze są regularnie inwestowane bez czekania na „okazje” (tzn. niskie ceny akcji). Na rynku o tendencji zniżkowej inwestor właściwie powinien być „szczęśliwszy”, ponieważ dzięki sta- łym miesięcznym zakupom może nabyć więcej akcji. Mimo iż to wyrówna się na rynku zwyżkującym, średnia cena za akcję będzie i tak bardziej korzystna niż średnia cena za cały okres. Uważa się, że w ten sposób inwestorzy zyskują na załamaniach rynkowych.

Metoda uśredniania ceny

Metoda wypośrodkowania ceny również zachęca do regularnego oszczędzania, co jest jednym z podstawowych elementów sukcesu prywatnych inwestycji. Ta metoda dobrze pasuje do strategii inwestycyjnej na całe życie, ponieważ zachęca do długofalowego planu wykorzystania siły kapitalizacji. Decydującym warunkiem jest to, że ludzie muszą mieć hart ducha, aby inwestować w czasie bessy, jak i również w czasie hossy. Wadą metody częstych zakupów mogą być koszty transakcji. Jednakże istnienie funduszy powierniczych typu no-load (tzn. funduszy, które nie pobierają żadnej opłaty dystrybucyjnej) pozwala indywidualnym inwestorom dokonywać niewielkich i zróżnicowanych inwestycji bez obciążenia opłatami maklerskimi. Kolejną ewentualną wadą jest to, że metoda wypośrodkowania ceny najprawdopodobniej nie zapewni najwyższej stopy zwrotu inwestorowi, który np. odziedziczył dużą sumę pieniędzy (lepiej będzie zainwestować wszystko od razu).