Metoda round-tripping

1626

Metoda round-tripping (żargon)

Ponowne lokowanie funduszy przez silnych pożyczkobiorców korporacyjnych, mających dostęp do tanich kredytów, na rynku pieniężnym i zarabianie (zwykle skromnej) marży. Patrz również transakcje carry trade. Termin ten może również oznaczać krótkoterminowy obrót instrumentami finansowymi przez inwestorów mogących wynegocjować niższe prowizje od transakcji. Round-tripping należy do procesu arbitrażu, który wyszukuje i stara się wykorzystać anomalie cenowe na rynku.