Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego

3385

Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego

Stosunek rocznych dochodów ze sprzedaży do zasobów kapitału obrotowego (liczony albo na koniec roku, albo średnio w ciągu roku). Ponieważ konieczność inwestowania w kapitał obrotowy wynika z działalności produkcyjnej i  sprzedaży, bezpośredni związek przyczynowy znajdzie swoje odbicie w zmianie wielkości sprzedaży. Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego można śledzić wraz z upływem czasu („analiza trendu”) lub w porównaniu do podobnych firm. Jest szczególnie użyteczny do stwierdzenia handlu na większą skalę niż pozwala na to własny kapitał obrotowy. Jeśli sprzedaż rośnie szybciej, niż tworzony jest nowy kapitał obrotowy, wskaźnik rotacji wzrośnie. Dla firmy produkcyjnej zdrowy wskaźnik rotacji kapitału obrotowego może zawierać się mię- dzy, powiedzmy, 8:1 a 12:1.

Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego