Płacić

1079

Płacić

Dawać komuś pieniądze w zamian za produkt lub usługę. Po angielsku istnieje kilka powiązanych terminów. „Pay-day” oznacza dzień wypłaty. „Pay- -roll” odnosi się do listy osób, którym należy się zapłata. Po polsku – lista płac. Termin „pay-off” ma dwa znaczenia: jedno oznacza odebranie wygranej, drugie, groźniejsze, zapłacenie łapówki, jak w zdaniu: „Zapłacili urzędnikowi łapówkę, żeby dostać licencję”. Wyrażenie „pay-up” oznacza, że nadszedł czas wyrównania rachunków i spłaty zobowiązań po okresie wymigiwania się. Źródłosłów angielskiego pojęcia: z łacińskiego „pax” = ‘pokój’, „pacare” = ‘czynić pokój’; z francuskiego: „paiement” = ‘płacić’; oznacza po angielsku uspokajanie kredytodawcy.

Płacić

Płatność na poczet

Płatność na poczet długu, która tylko częściowo reguluje zobowiązanie. Przy kredycie kupieckim w trwających stosunkach handlowych dłużnicy spłacają najpierw najstarsze długi, zwykle dopasowane wielkością do kwoty faktury.

Płatność na rachunek

Wpływ gotówki regulują- cy istniejący kredyt handlowy na otwartym rachunku. Płatność taka wiąże się zazwyczaj z  konkretnymi, najdłużej oczekującymi fakturami. Zmniejszy ona w pewnym stopniu kwotę odnawialnego kredytu, ale nie zlikwiduje go w cało- ści. Płatności na rachunek „odświeżają” należności do zapłaty i pozwalają dłuż- nikowi na przedłużenie kredytu. Tego rodzaju płatności można dokonać również w związku z produktami lub usługami, które nie zostały jeszcze dostarczone. W takim wypadku kwalifikuje się ona jako przedpłata.

Płatność przy następnej dostawie

Typ płatności na warunkach kredytu niezabezpieczonego, zgodnie z którym nabywca płaci za ostatnią dostawę w momencie otrzymania kolejnej. W ten sposób ryzyko sprzedającego ogranicza się do maksymalnie dwóch zaległych faktur (jedna za ostatnią dostawę, druga za kolejną), a nabywca dostaje dodatkowy kredyt na napędzenie cyklu obrotowego.