Rozdrobnienie

1084

Rozdrobnienie (żargon)

Pogląd, według którego firma będzie przywiązywać większą uwagę do szczegółów niż do strategicznych wizji, kreatywności i innowacji. Zgodnie z tym poglądem rośnie znaczenie menedżerów średniego szczebla, przez lata lekceważonych. Outsourcing zostanie ograniczony lub całkowicie wyeliminowany. Dyrektorzy finansowi zajmą właściwe miejsce w hierarchii. Taka zmiana może po prostu oznaczać, że modne „wielkie idee” (np. inżynieria procesów, benchmarking, zarządzanie jakością, charyzmatyczne przywództwo) straciły swój blask. Nastąpi okres konsolidacji. A może rozdrobnienie jest tylko kolejnym kaprysem, który pewnego dnia przeminie.

Rozdrobnienie