Plasowanie

991

Sprzedaż papierów warto- ściowych wybranej grupie inwestorów, którzy wcześniej wyrazili zgodę na ich zakup. Może być zrealizowana albo za pośrednictwem emitenta, albo jego banku inwestycyjnego. Emisja z prawem poboru jest swego rodzaju „publicznym plasowaniem” dla istniejących udziałowców. Plasowanie w ramach emisji zamknię- tej, niepublicznej jest skierowane do jednego nabywcy, zazwyczaj inwestora instytucjonalnego. Plasowanie eliminuje konieczność, koszty i element niepewności związany z gwarancją rozprowadzenia nowej emisji papierów wartościowych. Pozwala także firmie zidentyfikować jej przyszłych udziałowców. Jednak- że ze względu na wcześniej zgłoszoną chęć nabycia i procedurę składania ofert na konkurencyjnym rynku walory mogą nie osiągnąć najwyższej ceny