Organizacja FEI

1046

Organizacja FEI – Financial Executives International – FEI

Grupa specjalnego interesu i wsparcia działająca w Ameryce Północnej, złożona z ludzi pełniących funkcje związane z zarządzaniem finansami (np. dyrektorzy finansowi, skarbnicy, kontrolerzy). Została założona w Nowym Jorku w 1931 roku jako The Controllers Institute of America (Amerykański Instytut Kontrolerów). Jej celem było zwiększenie znaczenia zawodowej roli menedżerów finansowych. Kolejnym zadaniem było lobbowanie w sprawach polityki finansowej. Obecnie FEI koncentruje się na rozwoju zawodowym swoich 15 000 członków poprzez rozwijanie sieci kontaktów bezpośrednich, usługi planowania rozwoju kariery, konferencje, publikacje, specjalne raporty i badania.

Organizacja FEI