Płynność przedsiębiorstwa

1026

Płynność przedsiębiorstwa

Łatwo dostępne zasoby gotówki, którymi można uregulować zobowiązania płatnicze wtedy, gdy stają się one wymagalne. Ponieważ posiadanie wolnych środków pieniężnych jest nieproduktywne (w porównaniu z zainwestowaniem ich w przynoszące zyski aktywa), musi być ono uwarunkowane kombinacją następujących czynników:

  • czynniki operacyjne: umożliwienie wywiązywania się z bieżących płatności przedsiębiorstwa, a tym samym zapewnienia kontynuacji działalności,
  • czynniki przezornościowe: zabezpieczenie się przed niespodziewanymi żą- daniami zapłaty
  • czynniki oportunistyczne: gotowość do wykorzystania atrakcyjnych okazji nabycia nowych składników aktywów.

Płynność należy oceniać w kontekście istniejących sald środków pieniężnych i przyszłego zapotrzebowania na środki pieniężne. Przykładowo, przedsiębiorstwo utrzymujące bardzo skromne saldo gotówkowe może sprawnie funkcjonować, jeżeli posiada stałe i  pewne wpływy środków pieniężnych lub jeżeli spłata jego zadłużenia jest odpowiednio rozłożona. Płynność przedsiębiorstwa zmniejszają klienci zalegający z zapłatą należności, zakupy aktywów trwałych oraz spłaty zadłużenia. Z  kolei dogodny kredyt kupiecki, sprzedaż aktywów oraz kredyty bankowe zwiększają płynność. Podobnie jak w przypadku dźwigni, płynność wiąże się z podejmowaniem decyzji gospodarczych (patrz zarządzanie finansami). Ogólnie rzecz biorąc, żadne przynoszące zyski przedsiębiorstwo nie powinno mieć problemów z płynnością – chyba że znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju (przegrzanie). Niemniej jednak wiele przedsiębiorstw dochodowych mających predyspozycje do istnienia i działania zbankrutowało właśnie z powodu błędnej oceny płynności.

Płynność przedsiębiorstwa