Podstawa podatku dochodowego

1449

Podstawa podatku dochodowego

W wyliczeniu dochodu do opodatkowania, koncepcja podstawy określa odpowiednią kwotę zysku kapitałowego, jaką należy wykazać w momencie sprzedaży składnika aktywów. Podstawę generalnie stanowi koszt poniesiony na nabycie składnika aktywów, ewentualnie powiększony o koszty poniesione na podniesienie jego wartości, a następnie pomniejszony o odliczenia takie jak np. amortyzacja podatkowa. 2) Dla celów sprawozdawczości finansowej, jest to kwota dochodu wyliczona przy zastosowaniu księgowych zasad podatkowych, w miejsce standardów rachunkowości. Małe przedsiębiorstwa często chcą „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” przedstawiając te same informacje finansowe władzom skarbowym i bankom, chociaż kryteria sukcesu są tu różne.