Język biznesu

1731

Język biznesu (żargon)

Charakterystyczne słownictwo, zwroty i pojęcia używane przy opisywaniu dzia- łalności gospodarczej. Język biznesu usiany jest różnorodnymi „fachowymi terminami”, czyli słowami, których znaczenie ewoluowało w pewnym specyficznym kontekście (jak np. wynik końcowy – dosłownie ‘dolna linijka’). Spora część powszechnie używanego biznesowego żargonu ma swoje źródło w rachunkowości.

język biznesu ach