Przebić dno

1083

Przebić dno (slang)

Nieformalny opis sytuacji, w  której wartość aktywów netto funduszu rynku pieniężnego spada poniżej 100 centów za dolara zainwestowanego w jednostkę uczestnictwa funduszu. W efekcie inwestorzy nie tylko nie uzyskają zwrotu z oszczędności, lecz również nie mogą w pełni odzyskać zainwestowanego kapitału. Fundusze rynku pieniężnego są podobne do depozytów bankowych. Ich rola to ulokowanie pieniędzy w bezpiecznym miejscu i zachowanie kapitału w przeciwieństwie do osiągania jakichś astronomicznych zysków, jakakolwiek strata na kapitale nie jest oczekiwana ani mile widziana. (W przeciwieństwie do depozytów bankowych fundusze rynku pieniężnego nie są objęte ubezpieczeniem depozytów, które gwarantuje pełne zabezpieczenie zainwestowanego kapitału). Wartość aktywów netto niższa niż 100% może być skutkiem poniesionych znaczących strat na skutek inwestycji funduszu lub występuje jeśli dochody z inwestycji funduszu spadną poni- żej kosztów operacyjnych, które z reguły utrzymują się na poziomie 0,5% wartości aktywów netto rocznie. Obie sytuacje miały miejsce w latach 2007–2008 w USA. Kryzys kredytów substandardowych spowodował nieoczekiwane obni- żenie ratingu, nawet papierów z najwyższą oceną AAA. Ponadto przy historycznie niskich stopach procentowych zyski (patrz poniżej) często nie pokrywały opłat za zarządzanie, co zaowocowało przejadaniem kapitału. W efekcie wiele renomowanych instytucji zarządzających funduszami, jak banki i menedżerowie zarządzający funduszami powierniczymi, zaczęło mieć problemy z ryzykiem utraty reputacji. Z powodu przypisanej im roli „sponsorów” często byli gotowi wesprzeć fundusze powiernicze rynku pieniężnego poprzez rezygnowanie z opłat, a nawet poprzez zastrzyki pieniężne, aby utrzymać wartość aktywów netto co najmniej na poziome 100%. (Robią to, mimo iż nie jest to wymagane przez prawo). To z kolei powoduje, że sytuacja, w której wartość akcji/udziału spada poniżej dolara, staje się sprawą systemu finansowego, ponieważ tworzy swego rodzaju zobowiązanie warunkowe dla wielu instytucji finansowych.

Przebić dno