Wskaźnik reinwestowania

1389

Wskaźnik reinwestowania

Miara zysków, które zostały wykorzystane do reinwestycji w ramach spółki. Jest to odmiana wskaźnika wypłaty dywidend. Wskaźnik reinwestowania odzwierciedla możliwości inwestycji wewnętrznych, szczególnie te wynikające ze wzrostu przedsiębiorstwa. Przykładowo, firma z dużym wskaźnikiem wzrostu sprzedaży będzie musiała zainwestować w kapitał obrotowy oraz (zależnie od wykorzystania potencjału) w środki trwałe, które pozwolą na zwiększenie wydajności produkcji.

Wskaźnik reinwestowania