Przebudowa portfela

966

Zmiany w czasie w strukturze portfela inwestycyjnego z powodu zmian w relacji ryzyka do dochodu lub trendach na rynku. Na przykład indywidualni inwestorzy raczej wchodzą na rynek giełdowy poprzez fundusze inwestycyjne oraz fundusze rynku pieniężnego (z mniejszym zyskiem). W sektorze bankowym często można zaobserwować przejście ze skarbowych papierów wartościowych na inne klasy aktywów.

Przebudowa portfela