Dematerializacja

1092

Eliminacja materialnych, dokumentowych papierów wartościowych (w szczególności świadectw udziałowych i certyfikatów obligacji) przez zapis elektroniczny, zwykle przygotowany przez niezależną izbę rozrachunkową lub depozytariusza. Dematerializacja jest także bezpieczniejsza, ponieważ dokumenty papierowe łatwo mogą zostać zagubione lub skradzione. Aby zrekompensować stratę przyjemności w postaci posiadania „namacalnego dowodu”, musi istnieć zaufanie do kompetencji instytucji-depozytu, spójność oraz zdrowe reguły.