Transfer zysków

1554

Transfer zysków

Przesłanie zysków – lub bardziej dokładnie – przepływ gotówki z inwestycji zagranicznej na rynek ojczysty. Międzynarodowa korporacja np. posiada spółki zależne w innych krajach. Ponieważ ich wyniki są konsolidowane w sprawozdaniach finansowych firmy matki, ich zyski będą należeć do zysków grupy niezależnie od tego, czy pozostają one za granicą, czy nie. Jeśli spółka córka posiada atrakcyjne możliwości inwestycji lokalnych, może również ponownie zainwestować swoje zyski. Jednakże aby użyć zysków tej firmy w innych częściach grupy, przepływ gotówki musi trafić do firmy macierzystej. Można to przeprowadzić na kilka sposobów, np. dywidendy, ustalanie cen transferowych, opłaty z tytułu zarządzania, odsetki. Wybór zależy zazwyczaj od tego, na co pozwala prawo danego kraju oraz co jest najbardziej opłacalne z punktu widzenia podatków. Ostatecznie każda zagraniczna inwestycja bezpo- średnia musi być oceniona tak jak każda inna inwestycja kapitałowa. Oznacza to bieżącą wartość netto istotnych przepływów gotówkowych w przyszłości. Z punktu widzenia ex-ante repatriacja zysków powinna być analizowana netto, po opodatkowaniu w kraju pochodzenia oraz zamieniona na walutę kraju spółki matki po dostosowaniu do przewidywanych zmian kursów wymiany walut.