Trująca pigułka

980

Trująca pigułka (slang)

Pułapka zastawiana w celu obrony przed niechcianym przejęciem firmy, najczęściej w  postaci pewnych kosztów nakładanych na nabywcę. Przykładami mogą być:

  • odprawy dla członków kierownictwa,
  • agresywna dźwignia bilansu,
  • wyprzedaż aktywów, które mogą być atrakcyjne dla nabywcy,
  • wyodrębnienie podstawowej działalności firmy atrakcyjnej dla nabywcy

Często powodem stosowania trującej pigułki jest ochrona członków istniejącego kierownictwa przed nowym właścicielem, który może pozbawić ich stanowisk. Jeśli taka taktyka prowadzi do zniechęcenia oferentów do zapłacenia atrakcyjnej ceny za udziały, działanie to jest naruszeniem praw udziałowców.

Trująca pigułka