Transakcje switchowe

1682

Transakcje switchowe (slang)

Sztuczne tworzenie aktywności na rynku poprzez wykorzystanie automatycznie anulują- cych się transakcji. Zgodnie z wcześniejszą umową inwestor wyraża zgodę na zakup nowej emisji papierów wartościowych w zamian za możliwość sprzedaży emitentowi równej liczby porównywanych papierów. Co prawda pozycje sprzedającego i kupującego nie zwiększają się, ale transakcje tworzą wrażenie aktywnego rynku, który może potem wykorzystać emitent, znajdując stronę trzecią, inwestorów chętnych do działania na „płynnym” rynku.