Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy

2368

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy

Stopa zwrotu mierzona na podstawie rocznego zysku, który inwestor osiąga zarówno z otrzymanych dywidend jak i z zysku kapitałowego w wyniku wzrostu wartości rynkowej akcji w obrocie. W przypadku większości akcji TSR musi obejmować element wzrostu wartości udziałów, ponieważ stopy dywidend zazwyczaj mieszczą się w granicach 3–5%.

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy