Umowa typu „dostarcz lub płać” i „odbierz lub płać”

1057

Umowa typu „dostarcz lub płać”

Bezwarunkowe zobowiązanie typu „cokolwiek by się działo” wynikające z umowy na dostarczenie minimalnej ilości produktów bądź usług za określoną cenę wyznaczonemu kupcowi. Jeśli dostawca nie jest w stanie dostarczyć produktów bądź usług, jak zostało to przewidziane wcześniej, musi zapewnić dostawę z innego źródła albo zapłacić wystarczającą kwotę kupcowi, aby zrekompensować dodatkowe koszty dostawy zastępczej bądź, w gorszym wypadku, straty handlowe wynikające z odcięcia od źródła zaopatrzenia. Umowa typu „dostarcz lub płać” w efekcie eliminuje ryzyko związane ze źródłem zaopatrzenia. Czasami jest używana w finansowaniu projektów, aby uniknąć narażania projektu na ryzyko. Obowiązek „dostarcz albo płać” jest tak wiążący, jak zdolność kupującego do dotrzymania zobowiązania.

Umowa typu „odbierz lub płać”

Bezwarunkowe zobowiązanie typu „cokolwiek by się działo” wynikające z umowy, zgodnie z którym nabywca lub odbiorca jest zobowiązany zakupić minimalną ilość produktów bądź usług za określoną cenę. Jeśli kupiec nie może dokonać bądź nie dokona zakupu, jak zostało to uzgodnione, musi wpłacić gotówkę. Niektó- re bardzo restrykcyjne wersje zobowiązania wymagają płatności nawet wtedy, kiedy produkt nie został dostarczony. Umowa typu „odbierz lub płać” wyklucza ryzyko sprzedaży i często jest stosowana w finansowaniu projektu, aby zmniejszyć główne ryzyko pojedynczego projektu. Jest ona często używana jako część techniki pozabilansowego finansowania. Wtedy można z  kolei przeprowadzić modyfikację analityczną i dodać bieżącą wartość zobowiązania „bierz lub płać” do bilansu właściciela projektu (zarówno jako aktywa, jak i odpowiednie należ- ności). Porównaj z umową typu „dostarcz lub płać”.