Uposażenie (dyrekcji)

960

Uposażenie (dyrekcji)

Określenie stosowane w Wielkiej Brytanii oznaczające całość świadczenia finansowego za wykonywane usługi lub sprawowane stanowisko. „Dyrektor firmy” w tym wypadku może oznaczać menedżerów wysokiego szczebla lub członków rady nadzorczej (rady dyrektorów – w systemie anglosaskim). W przypadku członków rady nadzorczej uposażenie obejmuje wynagrodzenie, premie, udział z zyskach, opcje na akcje itp. Tradycyjnie członkostwo w radzie miało charakter honorowy, gdyż wiązało się z niewielkim zaangażowaniem czasowym, dlatego też przysługujące wynagrodzenie nie było wysokie. W  ostatnich latach, wraz z  upowszechnieniem ładu korporacyjnego, następuje istotna zmiana roli członków rady nadzorczej, od których wymaga się większego wysiłku, zaangażowania, profesjonalizmu i odpowiedzialności.

Uposażenie (dyrekcji)