Prasa finansowa

1353

Media informacyjne (obejmujące gazety, czasopisma, strony internetowe i kanały telewizyjne) zajmujące się śledzeniem wiadomości o firmach i rynkach finansowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że Clarrence Barron był „ojcem dziennikarstwa finansowego” („The Economist”, 5 maja 2007, s. 63). Dzisiaj najbardziej znaną międzynarodową anglojęzyczną gazetą jest z pewnością „The Wall Street Journal” (2 miliony egzemplarzy w 2007 roku) przed „Financial Times” (600 000 egzemplarzy). Ponadto wysokonakładowa prasa poświęcona biznesowi zazwyczaj przeznacza wiele stron na tematykę związaną z rynkami finansowymi. Anglojęzyczna „waga ciężka” obejmuje „BusinessWeek” (4,5 miliona egzemplarzy), „The Economist” (1,2 miliona egzemplarzy), „Forbes” (milion egzemplarzy) i „Fortune” (850 000 egzemplarzy). Oprócz prasy istnieją kanały telewizyjne (np. CNBC, Fox Business) po- święcone wiadomościom finansowym, szczególnie w USA. Prasa finansowa odgrywa ważną rolę w przekazywaniu i analizowaniu informacji, co wspomaga funkcjonowanie hipotezy rynku efektywnego.

Prasa finansowa