Wystawca opcji

1216

Wystawca opcji (żargon)

Strona, która wystawia opcję poprzez stworzenie (tzn. spisanie) zobowiązania umownego do zakupu (opcja sprzedaży) lub sprzedaży (opcja kupna) określonej rzeczy za określoną cenę w  określonych ramach czasowych, jeśli posiadacz będzie chciał zrealizować kontrakt. W zamian za to wystawca może uzyskać wynagrodzenie (premię).