Umowa o subemisję usługową

1105

Umowa o subemisję usługową

Umowa, na mocy której bank inwestycyjny przejmuje ryzyko wprowadzenia nowych papierów wartościowych na rynek kapitałowy poprzez zakup emisji po ustalonej cenie bezpośrednio od emitenta. Bank następnie odsprzedaje czy też „plasuje” papiery wartościowe inwestorom. Odsprzedaż może często wspomagać zdolność dystrybucyjna samego banku inwestycyjnego, za pośrednictwem sieci oddziałów detalicznych. Subemisja usługowa zapewnia spółce zbierającej kapitał gwarantowaną sumę nowych funduszy. Jednakże w  zamian emitent ponosi wyższe opłaty. Subemisja usługowa jest częściej spotykana niż gwarancja emisji po najwyższej możliwej cenie.