Wskaźnik C/Z Shillera – Wskaźnik długoterminowy C/Z

1570

Wskaźnik C/Z Shillera – Wskaźnik długoterminowy C/Z

Wskaźnik cena/zysk dla średniej 10-letniej, który został stworzony, by sprawdzić, ile kosztują akcje po „oczyszczeniu” ich z krótkookresowych zmian zysków. Podstawą był wzór po raz pierwszy wykorzystany przez pionierów analizy papierów wartościowych Benjamina Grahama i Davida Dodda w 1934 roku:

Obliczenie wskaźnika C Z Shillera

Wpływowy amerykański ekonomista Robert Shiller w okresie późniejszym rekomendował ten wskaźnik w swojej bestselerowej książce Irrational Exuberance (2000 rok) jako wskazówkę możliwości wystąpienia bańki spekulacyjnej. Shiller jest mistrzem finansów behawioralnych, teorii, która przeciwstawia się hipotezie rynku efektywnego. Podstawą tej ostatniej jest zmienność rynku giełdowego, często znacznie większa niż dałoby się to przekonująco wytłumaczyć za pomocą jakiegoś racjonalnego spojrzenia w przyszłość. Gdy wskaźnik C/Z Shillera jest relatywnie wysoki (w stosunku do długoterminowej średniej, np. 15), optymistyczne nastawienie rynku jest raczej ślepe na twarde kalkulacje wartości. To złowieszcza zapowiedź, że przyszłe zyski będą więc odpowiednio niższe (patrz wykres poniżej), odzwierciedlając wpływ przepłacania za akcje zarówno w stopie dywidendy, jak i w większym potencjale strat związanych z posiadaniem akcji, za które się przepłaciło.

Wskaźnik C Z Shillera