Wskaźnik spłaty należności (w dniach)

1455

Wskaźnik spłaty należności (w dniach)

Wskaźnik finansowy w przybliżeniu podający średni wiek należności:

Wskaźnik spłaty należności (w dniach)

DSO jest odwrotnością wskaźnika obrotów dla należności. Jest zrozumiały intuicyjnie i może się odnosić do warunków spłaty. DSO jest wspólnym miernikiem skuteczności i ryzyka przy ściąganiu należności.

Wskaźnik spłaty należności (w dniach)