Inwestycyjna analiza klienta

920

Podejście do relacji inwestorskich, które wykorzystuje zasady analizy konsumenckiej, aby uplasować na rynku akcje firmy, z nastawieniem zwłaszcza na inwestorów instytucjonalnych. Duże spółki publiczne mogą wyodrębniać grupy akcjonariuszy, takie jak:

  • duzi akcjonariusze, którzy mogą nagle stać się nieaktywni,
  • byli akcjonariusze znowu potencjalnie zainteresowani kupnem,
  • mniejsi akcjonariusze szykujący się do zwiększenia swoich udziałów
  • potencjalni akcjonariusze w innych, podobnych firmach.

Wzorce zachowań inwestycyjnych takich grup mogą być analizowane, by lepiej prognozować, a nawet wpływać na zachowanie ceny akcji. Inwestycyjne analizy klienta opierają się w znacznej mierze na spostrzeżeniu, że za dużą część, jeśli nie większość ruchów cen akcji firmy, przeważnie odpowiada względnie mała grupa wpływowych inwestorów