Przeważanie aktywów w portfelu

983

Każda inwestycja w daną klasę aktywów, papier wartościowy czy kategorię, któ- ra jest większa niż poziom odniesienia/benchmark stosowany do oceny wyników. Na przykład fundusz powierniczy może ogłosić, że jego długofalowym celem jest określona struktura branżowa portfela. Jednak z  powodu dużego potencjału wzrostu danej branży fundusz zdecyduje się na proporcjonalne przekroczenie limitu lub „wagi”. Niedoważanie jest oznaką nastroju zniżkowego. Fundusze indeksowe z definicji nie powinny być ani przeważane, ani niedoważane.