Wskaźnik dyskonta prognozy

1033

Wskaźnik dyskonta prognozy

Kwota w  ujęciu procentowym odejmowana przez inwestora albo pożyczkodawcę od przepływu pieniężnego lub prognozowanego zysku w  celu uzyskania „dobrej miary”. Często taki zabieg stosuje się nawet po redukcji dokonanej z uwagi na nieuprawniony optymizm lub możliwe błędy. Powodem, dla którego podmiot żywotnie zainteresowany prognozami dokonuje tej dodatkowej redukcji, jest konieczność „ostrożnego” szacowania lub określenia czynnika ryzyka straty, nawet gdy prognozy opierają się na solidnych podstawach i realistycznych założeniach. Czasami motywacją tego rodzaju „czarnowidztwa” są przeszłe rozczarowania. W każdym razie, niezależnie od stopnia wiarygodności prognoz, rzadko sprawdzają się one w stu procentach.