Wskaźnik wartości rynkowej do księgowej

2174

Wskaźnik wartości rynkowej do księgowej

Porównanie giełdowej wyceny spółki oraz jej wartości (opartej na wartości księgowej netto) wynikającej ze sprawozdań finansowych dotyczą- cych kosztów historycznych. Ogólnie rzecz ujmując, wskaźnik powyżej 1,0 oznacza nadwyżkę wartości rynkowej nad księgową i sugeruje, że wartość potencja- łu przyszłej rentowności jest większa niż koszty inwestycji. Może się to wiązać z ekonomiczną wartością firmy lub wartościowymi aktywami, które zostały wyksięgowane lub nigdy nie znalazły się w  rachunkach kosztów historycznych. Wskaźnik poniżej 1,0 oznacza, że wartość rynkowa sytuuje się poniżej wartości księgowej, co implikuje niewłaściwe zarządzanie aktywami lub możliwość rozpadu spółki. Sprawozdanie finansowe to nie zadanie domowe z wyceny, więc nie należy się w tym wypadku spodziewać zbyt bliskiego parytetu, szczególnie je- śli firma działa już od dawna. Niemniej jednak wskaźnik wartości rynkowej do księgowej, który za bardzo odbiega od 1,0, oznacza, że albo księgowi, albo inwestorzy stracili kontakt z finansową rzeczywistością.

Wskaźnik wartości rynkowej do księgowej

Zbyt często spotykany rozziew między wartością rynkową spółki a jej wartością księgową ujawnia, w jakim stopniu księgowość oparta na kosztach historycznych stała się krzywym zwierciadłem. Jeśli wierzyć hipotezie efektywnego rynku, giełda „ma rację”, a księgowi prawdopodobnie „się mylą”. Taki stan rzeczy zrodził propozycje reform, zgodnie z którymi standardy rachunkowości miałyby się opierać na realnej wartości rynkowej. Patrz także wskaźnik q Tobina.