Wskaźnik wypłaty dywidendy

2886

Wskaźnik wypłaty dywidendy

Wskaźnik finansowy porównujący roczne dywidendy wypłacone zwykłym akcjonariuszom z rocznego zysku przedsiębiorstwa dostępnego dla zwykłych akcjonariuszy:

Wskaźnik wypłaty dywidendy

Wypłata dywidendy jest ważną decyzją w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Ponieważ stopa dywidendy stanowi istotne źródło informacji na temat wartości dla akcjonariuszy, wysoki wskaźnik wypłaty przyciąga wielu inwestorów.

Z drugiej strony zysk z lat ubiegłych jest bardzo ważnym źródłem reinwestycji (patrz kolejność dziobania), niezbędnym dla zachowania zrównoważonego wzrostu, dlatego też wypłata dywidendy nie powinna zagrozić płynności przedsiębiorstwa ani podważyć jego zdolności do wykorzystywania działalności, by generować zyski. Konieczne jest więc zachowanie równowagi między tymi potrzebami (patrz polityka dywidend). W  przypadku dojrzałych firm wskaźnik wypłaty dywidendy rzędu od 30% do 40% jest powszechny na wielu rynkach. Patrz również wskaźnik reinwestowania.