Wskaźnik przepływów gotówkowych na akcję

938

Wskaźnik przepływów gotówkowych na akcję

Miara wyniku finansowego firmy oparta na przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej podawana akcjonariuszom w przeliczeniu na akcję:

Wskaźnik przepływów gotówkowych na akcję

CFPS odzwierciedla sceptycyzm co do dokładności wyników w  sprawozdaniach, szczególnie z  powodu zniekształceń rzeczywistości finansowej przez manipulacje księgowe. Miara generowania twardej gotówki jest uznawana za bardziej wiarygodną. CFPS nie jest panaceum (czyli rozwiązaniem każdego problemu). Prawdopodobnie najlepiej stosować go razem z innymi wskaźnikami, takimi jak zysk na akcję.