Wskaźniki finansowe (przedsiębiorstw)

1802

Wskaźniki finansowe (przedsiębiorstw)

Obliczenia arytmetyczne, które w prosty i logiczny sposób przedstawiają zależności finansowe. Do najbardziej typowych kategorii wskaźników finansowych należą:

Wskaźniki finansowe (przedsiębiorstw)

Wskaźniki są narzędziem analizy finansowej, a nie jej końcowym efektem. Ich kalkulację można dostosować do indywidualnych potrzeb analityka. Wymagają interpretacji i muszą być umieszczone w odpowiednim kontekście, służąc analizie porównawczej bądź analizie trendu. W analizie porównawczej niezbędny jest poziom odniesienia, z którym można porównać wartość danego wskaźnika. Przykładowo, fakt że wskaźnik płynności I dla danego przedsiębiorstwa wynosi 1,3, ma dla nas dużo większe znaczenie, jeżeli wiemy, że przeciętna wartość tego wskaźnika w danej branży wynosi 1,8. Innym sposobem wykorzystania wskaź- ników finansowych jest badanie trendów w określonym czasie, pozwalające zorientować się, w jakim kierunku zmierza przedsiębiorstwo. Kluczową sprawą, o której należy pamiętać, jest to, że wskaźniki są tak miarodajne, jak miarodajne są dane, które posłużyły do ich obliczenia. Jeżeli np. w grę wchodzi efekt sezonowości, przy interpretacji wskaźników należy zachować odpowiednią ostrożność. Jeśli zaś wartość aktywów jest zawyżona, wpłynie to na zniekształcenie poziomu wskaźników obliczonych na jej podstawie. Podsumowując, wskaźniki są wygodną metodą doraźną, lecz nie dają wglądu w sprawę. Jak mówił Donaldson, są one „skrótem do skrótu”.

Wskaźniki finansowe (przedsiębiorstw)