Teoria większego głupca

2291

Teoria większego głupca

Pojęcie dotyczące inwestowania na giełdzie papierów wartościowych pozwalającego na (lekką) głupotę i  przepłacenie za akcje (w  stosunku do ich wartości wewnętrznej), ponieważ prawdopodobnie znajdzie się jeszcze większy głupiec, który będzie chciał je później odkupić. Element teorii większego głupca można znaleźć w  analizie technicznej. Podczas okresu poprzedzającego rynek zawodowi inwestorzy mogą zająć pozycje krótkie we wczesnej fazie wzrostów z nadzieją na sprzedaż z pokaźnym zyskiem w miarę napływu bardziej entuzjastycznych (i mniej opanowanych) kupujących. Patrz również finanse behawioralne.

Teoria większego głupca