Giełda, czyli weź kurs na dobry kurs!

gpw

1369

Nawet, jeśli nie do twarzy nam w szelkach, ani też nie bawi nas wpatrywanie się w kolumny cyfr, tudzież wykonywanie gwałtownych ruchów i inne zachowania typu flash mob – powinniśmy znać podstawowe pojęcia i zasady, związane z funkcjonowaniem giełdy.

Sama giełda, to – z definicji forma (a czasem i racja) funkcjonowania wtórnego rynku instrumentów finansowych, tworzona przez zespół osób (tak, tych rozemocjonowanych w szelkach), urządzeń (modemów, komputerów, faksów, telefonów itd.) i środków technicznych, zorganizowanych w celu kojarzenia ofert sprzedaży i nabycia papierów wartościowych. Owo biuro matrymonialne, służące kojarzeniu par sprzedający-kupujący działa przy założeniu jednakowego dostępu do informacji rynkowej, w tym samym czasie i przy jednakowych warunkach zbywania i nabywania instrumentów finansowych dla wszystkich uczestników tego rynku.

Dżentelmeni, przebywający na giełdzie o pieniądzach nie rozmawiają. Stąd, mówiąc o cenie danego instrumentu, używają określenia „kurs”. Kurs giełdowy kształtuje się w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających.

Kolejne pojęcia związane z giełdą to:

  • Sesja – godziny pracy giełdy, gorący czas, gdzie dochodzi do transakcji, a trzymając się studenckiej terminologii – pora egzaminów wartości akcji.
  • parkiet – miejsce realizacji transakcji, czyli „tańca z akcjami”. Kiedyś istniejący fizycznie, obecnie coraz częściej wirtualnie.
  • Indeks – kolejne pojęcie, kojarzące się z wyższą uczelnią. W obrocie papierami wartościowymi oznacza ocenę rynku i gospodarki na dany dzień, czy godzinę.
  • Uczestnicy giełdy – instytucje maklerskie, działające w imieniu i na rzecz swoich klientów.
  • Prestiż – z uwagi na liczne warunki, jakie muszą spełnić emitenci, aby dostać się na giełdę. Jeśli danej spółce się to uda — można porównać jej sytuację do uzyskania zaproszenia do loży VIP-ów. Samo „wejście na giełdę” nie oznacza jednak, że spółka najważniejsze ma już za sobą – musi bowiem informować inwestorów o sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz tych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na cenę papieru wartościowego na giełdzie.

W Polsce rynek giełdowy prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW).

I jeszcze kilka nazw, dla tych, którzy chcą zaimponować „światową” znajomością giełd: ta najbardziej znana jest w Nowym Jorku (i to stamtąd pochodzi indeks Dow Jones), kolejne mieszczą się w Londynie, Tokio oraz we Frankfurcie.