Programy skupu akcji własnych

1024

Skup akcji własnych

Emitent akcji zwykłych, który skupuje z powrotem akcje własne na rynku giełdowym. Wynikające z  tego nagromadzenie akcji własnych podniesie dźwignię, zmniejszy liczbę akcji w obrocie oraz zwiększy zysk netto przypadający na jedną akcję. Zmieni to także strukturę własności spółki w zależności od tego, kto sprzedaje. Są różne powody, dla których skupuje się akcje własne. W systemach opodatkowania, w których nie ma ulgi podatkowej z  tytułu dywidendy, taka wyższa cena akcji pozwala akcjonariuszom zbierać zyski kapitałowe wolne od opodatkowania w przeciwieństwie do dywindend podlegających opodatkowaniu. Akcje własne mogą również być skupowane z powodu emisji nowych akcji (często za pomocą systemu opcji na akcje), aby w ten sposób utrzymać cenę akcji. Dla przedsiębiorstw programy skupu akcji własnych są jednocześnie sposobem na dystrybucję nadmiaru środków pieniężnych, gdy atrakcyjne możliwo- ści inwestycyjne zostały już w pełni wykorzystane. Skup akcji własnych może też służyć jako sygnał, iż zarząd uważa, że akcje spółki są zbyt tanie. Minusem skupu akcji własnych jest, oprócz wątpliwych korzyści płynących z krążących w  kółko pieniędzy, sytuacja, kiedy akcje kupowane są na „napompowanym” rynku w czasie hossy o zawyżonym wskaźniku cena/zysk. Innym powodem do niepokoju może być naruszanie zasobów gotówkowych.

skup akcji własnych