Porównanie okresowe cena/zysk

1164

Wskaźnik cena/zysk, który porównuje bieżącą cenę akcji do zysku na jedną akcję w ostatnich czterech kwartałach. Alternatywą jest zastosowanie wskaźnika C/Z wyprzedzającego, który wykorzystuje prognozowane zyski na jedną akcję. Wariant porównania okresowego jest być może mniej istotny dla inwestorów zorientowanych na przyszłość, lecz bardziej pewny (jako że zyski wymagać będą audytu, a w każdym razie przynajmniej nie będą narażone na błąd w przypadku nieaudytowanych danych kwartalnych). Zazwyczaj podawany jest wskaźnik porównania okresowego, chyba że spółka odnotowuje znaczne zmiany zysków kwartalnych.