Projekcja

1545

Projekcja (od łac. proiacere, wyrzucać przed siebie). Plan dotyczący najbliższej przyszłości, którego wykonanie jest wystarczająco pewne, powstały w oparciu o ekstrapolację historycznych wyników. Choć termin ten jest często używany jako synonim sprawozdania finansowego pro forma lub prognozy, cechą, która go wyróżnia, jest osadzenie w konkretnym punkcie wyjścia. Sprawozdanie finansowe pro forma uzupełnia lukę pozostałą do zakończenia okresu szacunkowymi wartościami zdarzeń, które w  danym roku „z dużym prawdopodobieństwem nastąpią”. Projekcja przedstawia zazwyczaj racjonalnie uzasadnione dane szacunkowe na najbliższy rok, podczas gdy prognoza stanowić może opartą na uzasadnionych domysłach spekulację na następne 5 lat.

Projekcja