Stopa pokrycia w aktywach

998

Wskaźnik finansowy mierzą- cy wypłacalność przedsiębiorstwa:

Stopa pokrycia w aktywach

Wskaźnik ten w domyśle zawiera scenariusz likwidacji. Pomija różne priorytety roszczeń wierzycieli oraz strukturę czasową zobowiązań pod względem terminu wymagalności. Większość praw upadłościowych określa „niewypłacalność” jako sytuację, gdy stopa pokrycia w aktywach spadnie poniżej jedności.