Programy reinwestycji dywidend

1066

Stały program, w którym dywidendy pieniężne automatycznie przeznacza się na zakup akcji w imieniu akcjonariuszy. Zakup dokonywany jest po cenie rynkowej lub zbliżonej. Z  czasem dzięki temu akcjonariusze stopniowo zwiększą stan swojego posiadania. Plany takie są popularne w spółkach ze względu na oszczędności transakcyjne wynikające z braku konieczności dystrybucji dywidendy oraz niższych kosztów emisji nowego kapitału. Zwykle akcjonariuszy zachęca się do udzia- łu w programie poprzez umożliwienie im kupna akcji po cenach niższych od rynkowych. Kolejną korzyścią dla akcjonariuszy jest unikanie podatku od dywidend.