Sygnalizowanie

1009

Sygnalizowanie (żargon)

Przesłanie, jakie przedsiębiorstwo wysyła na rynki kapitałowe poprzez stosowaną przez siebie politykę dywidend. Jeżeli widoki na przyszłość są dobre, jednostkę stać na wypłatę dywidend i może podnieść ich wysokość. Zgodnie z wyceną przedsiębiorstwa według modelu wzrostu dywidendy spowoduje to wzrost cen akcji. Z drugiej strony jeżeli perspektywy są szczególnie dobre, firma może to zasygnalizować rynkowi poprzez ogłoszenie niższych dywidend. Znaczna część teorii finansowych zakłada, że dywidendy nie powinny mieć znaczenia (co przemawia przeciwko sygnalizowaniu). Jeśli nie występują konsekwencje podatkowe, dowodzić można, że akcjonariuszom powinno być wszystko jedno, czy otrzymają dywidendy pieniężne, czy też, jeżeli środki te pozostaną w jednostce i zostaną ponownie zainwestowane, skorzystają z  zysków kapitałowych z  tytułu wyższych cen akcji (przy założeniu, że ceny odzwierciedlają ponownie zainwestowane dywidendy zatrzymane przez firmę). Poza tym spółki mogą pozyskać nowy kapitał, aby wyrównać kwoty wypłacone akcjonariuszom. Ci spośród inwestorów, którzy jednak wolą regularne przychody z dywidend od okresowych przychodów ze sprzedaży akcji, odczytać mogą dywidendy jako sygnał i odpowiednio wycenić akcje. Sprawą dyskusyjną jest, czy polityka w sprawie dywidend cokolwiek sygnalizuje w sytuacji, gdy efektywne rynki mają przecież znać prawdziwą wartość przedsiębiorstw, niezależnie od starań ich kierownictwa, aby coś zasygnalizować.

Sygnalizowanie