Drzewo decyzyjne

1848

Narzędzie analityczne służące do obliczenia oczekiwanej wartości podejmowanej decyzji, licząc metodą od końca, czyli ostatecznych wyników. Wykorzystuje strukturę drzewa, gdzie poszczególne ga- łęzie reprezentują możliwe warianty osiągnięcia ostatecznego zysku podjętej decyzji. Oczekiwane wartości każdego scenariusza (gałęzi) mnożone są przez prawdopodobieństwo jego realizacji. Jeśli skutki decyzji są procesem w czasie, to zyski należy zdyskontować dla odzwierciedlenia wartości pieniądza w czasie. Drzewa decyzyjne mogą być przydatne w wyborze projektów i nakładów inwestycyjnych, kiedy do każdego z rozważanych rezultatów inwestycji przypisane jest prawdopodobieństwo jego osiągnięcia.

Drzewo decyzyjne