Analiza scenariuszy

1129

Kalkulacja kilku wyników, m.in. „najgorszy przypadek”, „oczekiwany przypadek”, „najlepszy przypadek” w zależności od różnych założeń początkowych. Na przykład prognoza przepływu gotówki może mieć wiele wyników w zależności zmiennych wielkości sprzeda- ży, kosztów odsetek itd. Jeśli użytkownik jest pewny, co do założeń wstępnych, można zdefiniować kilka rezultatów. Analiza scenariusza jest ważną techniką zarządzania ryzykiem. Pomaga ona wyważyć odpowiedź na pytanie „co, jeśli?”.