Superdywidenda

1339

Dywidenda wypłacona oprócz normalnej dywidendy. Zdarza się to zazwyczaj jednorazowo, w celu redukowania zbyt wysokich poziomów środków pieniężnych, dla których spółka nie może znaleźć produktywnego zastosowania. Lepiej, żeby kapitał wrócił do akcjonariuszy, przez co zostanie wykorzystany w sposób bardziej produktywny. Przykładem radykalnego podejścia był fundusz firmy Microsoft, którego wartość w 2004 roku sięgnęła 56 miliardów dolarów. Został on rozwiązany w drodze superdywidendy oraz programu skupu akcji własnych wycenionych w  okresie 4 lat na 75 miliardów dolarów (patrz poniżej). Patrz również polityka dywidend.

Superdywidenda