Symboliczny czynsz

1309

Symboliczny czynsz (slang)

Tego rodzaju opłaty naliczane są zazwyczaj przy końcu podstawowego okresu długoterminowego najmu bądź leasingu, określającego cykl ekonomicznej żywotności danego dobra. Wynajmujący, po tym jak odzyskał koszt inwestycyjny i uzyskał pokaźny zwrot, zadowala się oddaniem najemcy przedmiotu najmu/leasingu w zamian za symboliczną kwotę.

Symboliczny czynsz