Uzupełniające źródło finansowania

1038

Uzupełniające źródło finansowania

Źródło finansowania projektu lub działalności gospodarczej zazwyczaj działające jako zaplecze. Instytucja taka lub osoba może nie mieć czasu, chęci lub wiedzy, aby zaangażować się bezpośrednio, ale ma wystarczającą wiarę w sukces przedsięwzięcia, aby udzielić pomocy finansowej. Przykładem może być poręczyciel pożyczki, sponsor projektu lub inwestor zewnętrzny na starcie działalności.